16 Výhod stromů

Jehličnaté stromy v zahradách a blízko objektů
4.1.2017
Zobrazit vše

Zde je 16 nejlepších důvodů, proč pěstovat a starat se o stromy.

Stromy bojují proti klimatickým změnám
Nadbytek oxidu uhličitého (CO2), způsobený mnoha faktory, v naší atmosféře přispívá ke změně klimatu. Stromy absorbují CO2, odstraňují z něj uhlík, který pak skladují, zatímco uvolňují kyslík zpět do vzduchu. Za jeden rok 1000 m2 vzrostlých stromů absorbuje takové množství CO2, které byste vyprodukovali při ujetí 10 000 km vaším autem.

Stromy čistí vzduch
Stromy pohlcují pachy a znečišťující plyny (oxidy dusíku, čpavek, oxid siřičitý a ozon) a slouží také jako filtr pevných částic ze vzduchu.

Stromy poskytují kyslík
Za rok pokryje hektar vzrostlých stromů potřebu kyslíku pro 40 osob.

Stromy zchladí ulice i celé město
Stromy zasázené v ulicích dokáží ochladit město až o 10° C, zastíněním našich domovů a ulic, rozbíjením městských “tepelných ostrovů” a uvolněním vodní páry do vzduchu prostřednictvím listů.

Stromy šetří energii
Tři strategicky rozmístěné stromy kolem jednoho rodinného domu mohou snížit spotřebu klimitazace až o 50 %. Snížením energetické náročnosti pro chlazení našich domů snížime i emise oxidu uhličitého a jiných znečištění z elektráren.

Stromy šetří vodu
Stín od stromů zpomaluje odpařování vody z trávníků. Většina nově vysazených stromků spotřebuje jen patnáct litrů vody týdně. Navíc tím, jak stromy dýchají, zvyšují vzdušnou vlhkost.

Stromy dokáží zabránit znečištění vody
Stromy odvodnění, voda, kterou zachytávají při děšti, stéká do země pod stromem. Tím zabraňují splachování znečištěných vod rovnou do řek, respektive oceánů. Stromy působí jako houba, která filtruje tuto vodu přirozeně a zároveň může zvyšovat zásoby podzemní vody.

Stromy mohou zabránit erozi půdy
Na svazích svými kořeny dokáží stromy zadržet půdu na svém místě po vydatných deštích.

Stromy chrání děti od ultrafialových paprsků
Rakovina kůže je nejčastější formou rakoviny například ve Spojených státech. Vzrostlý olistěný strom dokáže snížit expozici UV-B záření až o 50 procent, čímž poskytuje ochranu pro děti ve školních areálech a u dětských hřišť.

Stromy poskytují potravu
Například jabloň může vyplodit až ¾ m3 ovoce za rok. Kromě ovoce pro lidi, stromy poskytují potravu pro ptáky a volně žijící zvířata.

Stromy léčí
Studie ukázaly, že pacienti s výhledem na stromy z jejich oken se hojí rychleji a s menším množstvím komplikací. Děti s ADHD (hyperkinetický porucha) vykazují méně příznaků, pokud mají přístup k přírodě.

Stromy omezují násilí
Sousedství a domy, které nejsou obklopeny přírodou vykazjí větší výskyt násilí v i mimo domov než v těch, které jsou „zelenější“. Stromy a přírodní prostranství pomáhají snížit úroveň strachu.

Stromy pomáhají určit roční období
Je zima, jaro, léto nebo podzim? Podívejte se na stromy.

Stromy poskytují přístřešek a stanoviště pro volně žijící živočichy
Javor nebo dub jsou jedny z mnoha městských druhů stromů, které poskytují vynikající domovy pro ptáky, veverky, včely a jiný hmyz.

Stromy blokují výhled na nevzhledné věci
Stromy mohou maskovat betonové zdi nebo parkoviště. Také tlumí zvuk z okolních ulic a dálnic. Stromy pohlcují prach a vítr a snížují oslnění.

Stromy zvyšují hodnotu nemovitostí
Krásně a dobře osázené zahrady či parky mohou zvýšit majetkové hodnoty až o 15 procent.