Nabídka

15878948_1226118960758970_948651760_n

Arboristické práce

Zajišťujeme provozní bezpečnost dřevin rostoucích mimo les. V praxi to znamená, že při řezech hledáme kompromis mezi přirozeným růstem stromu a potřebami zákazníků. Prořezy stromů provádíme tak, aby byla zachována bezpečnost majetku i osob v okolí stromu. Pravidelně se účastníme různých školení a sledujeme aktuální trendy v oboru, abychom byly schopni dokonale posoudit nejen stav stromu, ale i jeho potřeby a podle toho pro Vás navrhli ideální řešení prořezu. Nabízíme také likvidaci prořezaných větví pomocí štěpkovače.

Ceník

Zdravotní řezy 500,- Kč/hod
Bezpečnostní řezy 600,- Kč/hod
Redukční řezy 590,- Kč/hod
Odstranění výmladků 450,- Kč/hod
Obvodová redukce a další stabilizační řezy 550,- Kč/hod
Tvarovací řezy 390,- Kč/hod

 

Rizikové kácení

Provádíme rizikové kácení stromů – tedy všude tam, kde není možné strom kvůli jeho velikosti či stavu možné pokácet v celku. Jedná se o případy, kdy je strom příliš blízko budov, elektrického vedení, pozemních komunikací či kdekoliv jinde, kde by mohlo dojít běžným kácením k ohrožení majetku či osob. V takových případech se provádí kácení tzv. od koruny – postupným odřezáváním větví a kmene po malých částech zajištěných lanovou technikou a následným spouštěním na zem. Dřevo Vám poté připravíme na manipulovatelnou velikost, nebo můžeme zajistit i zprostředkování prodeje palivového dříví, odvoz odpadu či úklid.

Ceník

Listnaté stromy na pařezu (přesným směrovým řezem) od 1 000 Kč
Listnaté stromy od koruny od 1 700 Kč
Jehličnaté stromy na pařezu od 800 Kč
Jehličnaté stromy od koruny od 1 200 Kč
Práce s motorovou pilou (MP) 250 Kč/hod
Štěpkování větví 350 Kč/hod
Odvětvování stromů kácených na pařezu 250 Kč/hod
kaceni
Exif_JPEG_420

Ochrana budov proti ptactvu

Nabízíme několik možností jak budovy chránit před ptactvem. Po domluvě se zákazníkem a po pozorování exponovanosti místa následně navrhneme ideální řešení. Jednou z možností zamezení přístupu ptactva je vhodně zvolený hrotový systém, který nainstalujeme na všechny plochy, kde se holuby zdržují. Hrotový systém je vyroben tak, aby nebylo možné na inkriminované místo usednout, ale aby holubům nebylo ublíženo. Dalším typem ochrany je síťový systém, který zamezí v přístupu ptactva kompletně – je vhodný třeba pro balkóny panelových domů, různé světlíky či jiné otvory, kterými se holubi běžně dostávají na půdy, do věží a jiných míst vhodných k zahnízdění.

Ceník

Ochrana hrotovým systémem  od 350 Kč/b.m
Ochrana síťovým systémem od 380 Kč/m²
Jiné ochranné systémy  (repelentní tmel, lankový s.) Individuálně

Klempířské a pokrývačské práce

Jednou z nejvyhledávanějších položek v naší nabídce jsou opravy střech. Jelikož jde o špatně přístupná místa a dost často není možné na střechách opravit cokoli bez použití horolezecké techniky, nabízíme veškeré drobné klempířské i pokrývačské práce, na které si vzpomenete – od výměny střešních tašek, přes opravy okapů či svodů, až po lepení či nátěr střešních ploch. Ale máme zkušenosti i s méně obvyklými pracemi, např. výměnami komínových lávek či opravami šindelových střech z pravých štípaných nebo řezaných šindelí.

Ceník

Drobné pokrývačské práce (opravy různých krytin)  od 380 Kč/hod
Pokrývačské práce většího rozsahu (od 20 m2)   od 330 Kč/hod
Drobné odborné klempířské práce  od 385 Kč/hod
Větší klempířské zakázky (výměny okapů apod.) od 360 Kč/hod
Instalace topných systémů do okapů  od 440 Kč/hod
Čištění okapů   od 45 Kč/b.m
Exif_JPEG_420
zednickeprace

Zednické práce

Nabízíme obvyklou škálu zednických prací na těžko přístupných místech „z lana“. Nejčastějšími z nich jsou: řešení havarijních stavů zdiva, rekonstrukce atik či parapetů, opravy a sanace komínů, opravy balkónů nebo i demoliční práce. Na základě osobní schůzky a zhodnocení místa, kde se práce budou provádět, Vám rádi nezávazně zpracujeme cenovou nabídku.

Ceník

Drobné opravy poškozených omítek komínů od 260 Kč/hod
Opravy komínů většího rozsahu (oklepání na cihlu,
dozdění, nahození, oprava věnce, konečné úpravy)
od 380 Kč/hod
Drobné opravy poškozených fasád od 310 Kč/hod
Opravy fasád většího rozsahu( (nad 10 m2)…(viz.
opravy komínů většího rozsahu)
 od 450,- Kč/hod
Konečné úpravy fasád i komínů (nátěr) od 330 Kč/hod

Instalace propagačních prvků

Nejčastěji provádíme instalaci reklamních bannerů na fasádách domů – za použití horolezecké techniky nebo plošiny připravíme rám z ocelových kotev a ocelového lana, nakonec vypneme samotnou plachtu s Vaší reklamou. Nabízíme také instalaci světelných reklam, nebo různých kovových panelů, všeobecně instalaci jakéhokoliv propagačního materiálu, který nelze umístit jinak, než za pomoci horolezecké techniky. V případě zájmu jsme schopni zajistit Vaši reklamu od úplného začátku – od zaměření budovy, přes grafický návrh a návrh vhodné realizace až po instalaci.

Ceník

Příprava, zaměření  od 250 Kč/hod
Návrh reklamy od 200 Kč/hod
Instalace rámu (kotvení, lanka a vypnutí systému) od 480 Kč/hod
Instalace samotného propagačního prvku 450,- Kč/hod
Instalace světelných reklam
(vč. koncového zapojení na fasádě)
od 450,- Kč/hod
reklama
Exif_JPEG_420

Mytí a čištění oken/fasád

Nabízíme čištění všech běžných typů fasád mechanickým způsobem např. tlakovou vodou. Také mytí a čištění nepřístupných oken, reklamních ploch, atrií či jiných skleněných ploch.

Ceník

Mytí fasád tlakovou vodou od 580 Kč/hod
Čištění fasád průmyslovým vysavačem  od 440 Kč/hod
Čištění průmyslových objektů (haly, sila apod.)  od 470 Kč/hod
Mytí oken a jiných větších prosklených ploch od 600 Kč/hod

Dokumentace stavu větrných elektráren

Provádíme bezpečnostní kontroly lopatek větrných elektráren za pomoci horolezecké techniky a pořizujeme fotodokumentaci jejich stavu.

Ceník

Cenovou nabídku stanovíme individuálně.

dokumentacevetrnychel
Exif_JPEG_420

Spárování panelových domů

Provádíme opravy či obnovení dilatačních spár na panelových domech za použití akrylátových tmelů či silikonových pásek.

Ceník

Oprava dilatačních spár akrylátovým tmelem 80 Kč/b.m
Oprava silikonovými pásky (pouze kompletní dům) 190 Kč/b.m
Drobné zednické práce při spárování      310 Kč/hod

Úklid ledu a sněhu ze střech a ocelových konstrukcí

Při kalamitních stavech odstraňujeme nebezpečné převisy a rampouchy, čistíme zamrzlé okapy a svody tak, aby nedocházelo k poškozování stavebních prvků, ohrožování provozu a osob. Jsme schopni odstranit velké vrstvy sněhu, které svou vahou ohrožují statiku budov.

Ceník

Odstraňování sněhu a ledu – šikmé střechy od 590 Kč/hod
Odstraňování sněhu z velkých plochých střech od 250 Kč/hod
Odstraňování rampouchů a ledu z okapů od 600 Kč/hod
snihaled

Průmyslové čištění

Ceník

Cenovou nabídku stanovíme individuálně.